Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 3. Ada A Blok No:12 Başakşehir / İSTANBUL

Firmamız  AİTM Ek IV  Madde 4 de belirtilen izin verilen tadilatlar kapsamında araç projelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.


iZİN VERİLEN TADİLATLAR

Motor değişikliği veya tadilatı  

    Orijinal tipte motor değişimi(Montaj Kapsamındadır)

    Benzinli motorun benzinli motor ile değişikliği

    Benzinli motorun dizel motor ile değişikliği

    Dizel motorun benzinli motor ile değişikliği

    Dizel motorun dizel motor ile değişikliği


Şasi tadilatı Kapsamındaki Araç Tadilat Projeleri 

    Araç şasi numarasının bulunduğu kısmın değiştirilmesi

    Çekiciden kamyona dönüşüm araç projesi 

    Hasta nakil aracı tadilatı araç projesi 

    Hükümlü taşımaya mahsus cezaevi aracı tadilatı araç projesi 

    Kamyonet veya kamyonların yarı römork çekiciye dönüşümü araç projesi 

    Komple şasi gövdesini değiştirilmesi araç projesi

    M kategorisi aracın N kategorisi bir araca dönüştürülmesi araç projesi 

    M2-M3 kategorisinde sınıf değişikliği araç projesi 

    N KATEGORİ BB GÖVDE KODLU ARACIN N KATEGORİ BA GÖVDE KODLU ARACA TADİLATI (Panelvan açma) araç projesi 

    N kategorisi aracın M kategorsi araca dönüşümü araç projesi 

    N veya M1 kategorilerden M2-M3 kategorisine dönüşüm araç projesi 

    Özel amaçlı araçlar (Cankurtaran) için araç projesi 

    Özel amaçlı cenaze araçları araç projesi 

    Özel amaçlı Motorlu karavan araç projesi 

    Özel amaçlı Römork karavanları araç projesi 

    Özel amaçlı araçlar Tekerlekli sandalye ile binilebilen araçlar için araç projesi 

    Özel amaçlı araçlar (Zırhlı araçlar)

    Şasi uzatılması veya kısaltılması


Üstyapı tadilatı

Açık kasalı araca tadilat

    Alçak tabanlı römork

    Beton mikseri (Transmikser) aracına tadilat

    Beton pompası aracı tadilat

    Cam taşıyıcı tadilatı

    Canlı hayvan taşıyıcı

    Çöp toplama aracı

    Damper Kasalı araca tadilat

    Değiştirilebilir üst yapılı araca tadilat 

    Havada çalışma platformlu araç

    İç sıcaklığı korumak için donanıma sahip olmayan ve yalıtımlı duvarlardan oluşan şartlandırılmış gövde(Yalıtımlı araç)

    İç sıcaklığı korumak için donanıma sahip ve yalıtımlı duvarlardan oluşan şartlandırılmış gövde (Frigorifik Araç Tadilatı)

    İtfaiye aracı

    Kancalı kaldırıcı

    Kapalı Kasa araca tadilat

    Kazıcı vinçli araç tadilatı 

    Kompresör

    Konteyner taşıyıcı

    Kurtarma aracı

    Merdiven araç

    Oto taşıyıcı

    Perdeli/Brandalı

    Planör taşıyıcı

    Platform

    Tanker

    Tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan tanker

    Tekne taşıyıcı

    Teşhir veya perakende satış amaçları için araçlar

    Tomruk taşıyıcı

    Vinç kamyon (Ek II’nin, Kısım A’sında tanımlandığı gibi bir seyyar vinç dışında)

    Yol süpürme aracı, temizleyici ve kanal temizleyici


Dingil, Dingil Kaldırma Tertibatı İlavesi, Dingil Çıkartılması veya Dingil Değiştirilmesi

Çok dingilli araçtan dingli çıkartılması

    Dingil değişikliği

    Dingil kaldırma mekanizması takılması

    N3 kategorisi araçlara üçüncü dingil ilavesi


ADR Tadilatı


Aktarma organları tadilatı

     Düz vites kutusunun otomatik vites kutusu ile değişikliği

    Otomatik vites kutusunun düz vites kutusu ile değişikliği

    Tahrikli dingil sayısının değişmesi tadilatı

    Vites kutusu hız kademesi değişikliği


Kabin ve karoseri tadilatı

M ve N kategorisi araçlara karoseri ve kabin tadilatı

    M1 kategorisi araçlarda görünüm değişikliği yapılması


Direksiyon sistemleri tadilatı

    Direksiyon simit çapının değiştirilmesi

    Direksiyonun sağdan sola alınması

    Hidrolik direksiyonun mekanik direksiyon ile değişikliği

    Mekanik direksiyonun hidrolik direksiyon ile değişikliği


Koltuk çıkartılması veya ilavesi

    M1 kategori araca koltuk ilave edilmesi

    M1 kategori araçtan koltuk sökülmesi

    M2/M3 kategori araca koltuk ilave edilmesi

    M2/M3 kategori araçtan koltuk sökülmesi

    N kategori araca koltuk ilave edilmesi

    N kategori araçtan koltuk sökülmesi

    Otobüsten minibüse dönüşüm koltuk sökümü tadilatı araç projesi (koltuk sökümü)


Tarım ve Orman Traktörlerindeki Tadilatlar

Kazma, yükleme, kanal açma vb. ekipman ilavesi


Klima sistemleri tadilatı

Klima ilave edilmesi

    Klima sökülmesi


Fren sistemi tadilatı


Elektrik sistemi tadilatı


Engelliler için araç tadilatı

    Engelli tertibatı montajı veya sökümü (Montaj Kapsamındadır)

    Araçların M1 kategori (SH gövde tipi) araca dönüşümü araç projesi 

    M2/M3 kategori araçların engelliler için ulaşılabilir araca dönüşümü araç projesi 


Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı

     Araca sürücü kursu teçhizatı ilave edilmesi araç projesi 

    Araçtan sürücü kursu teçhizatı sökülmesi araç projesi 


Okul servis aracı dönüşüm ve söküm tadilatları

Okul servis aracına dönüşüm araç projesi 

Okul servis araçlarının okul taşıtından çıkarılması 


Ön (Bull-Bar) koruma sistemleri


Yakıt Sistemi Tadilatı

    Araçtan CNG sistemi sökülmesi

    Araçtan LNG sistemi sökülmesi

    Araçtan LPG sistemi sökülmesi

Motorlu Araçların Sadece Elektrikli Araca, Hibrit Elektrikli ve Hibrit Motorlu Araca Tadilatı


Bireysel sesli ve görüntülü yayınlar için araçlarda sonradan yapılacak tadilat


Sürücü güvenlik kabini için araçlarda sonradan yapılacak tadilat


Yangın algılama ve alarm sistemi tadilatı


Hasta Nakil Aracı Tadilatı 


İki Tekerlekli Motosikletlere Taşıma Kutusu Montajı


Tutuklu ve Hükümlü Taşımaya Mahsus Cezaevi Araçları Tadilatı


BİNEK ARAÇLARIN KATEGORİLERİ

AİTM EK-1

1.2- M Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli, motorlu yolcu tasıma amaçlı araçlardır.

1.2.1- M1 kategorisi araçlar: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlardır.

1.2.2- M2 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşmayan, motorlu araçlardır.

1.2.3- M3 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşan, motorlu araçlardır.

M1 KATEGORİSİ M2 KATEGORİSİ M3 KATEGORİSİ
KOLTUK SAYISI ≤8
araç 1
KOLTUK SAYISI>8             AZAMİ YÜKLÜ KÜTLE ≤5 TON
araç 2
KOLTUK SAYISI>8              AZAMİ YÜKLÜ KÜTLE >5 TON
araç3

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 12.07.2013 tarihli 6495 sayılı yasa ile değiştirilmiş haline göre binek araç tanımları:

Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.

Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır.

Personel servis aracı: (Ek: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.

Umum servis aracı: (Ek: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte

Değerlendirilmesidir.

Kamp taşıtı: (Ek: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

M2 ve M3 kategorisi araçların özel hükümleri için düzenlenmiş olan 2001/85/AT tip onayı yönetmeliğinin Ek-1 ine göre

Madde 2.1.1 Sürücüye ilave olarak 22 yolcu kapasitesini aşan araçlar için üç sınıf araç vardır:

2.1.1.1 Sınıf I Yolcunun sık sık yapacağı harekete imkan sağlamak üzere ayakta duran yolcular için alanları bulunan araçlar.

2.1.1.2 Sınıf II Prensip olarak, oturan yolcuları taşımak için imal edilmiş ve ikili çift sıralı koltuklar için ayrılan alanı geçmeyen, geçit koridorunda ve/veya ayakta durma alanında ayakta duran yolcuların taşınmasına imkân sağlamak üzere tasarımlanmış araçlar.

2.1.1.3 Sınıf III Sadece oturan yolcuları taşımak için imal edilmiş araçlar.

Bir aracın birden fazla sınıfa ait olduğu düşünülebilir. Böyle bir durumda araç, karşılık gelen her bir sınıf için onaylanabilir.

Madde 2.1.2 Sürücüye ilave olarak 22 yolcu kapasitesini aşmayan araçlar için iki sınıf araç vardır:

2.1.2.1 Sınıf A Ayakta duran yolcuları taşımak için tasarımlanmış araçlar. Bu sınıftaki bir araç, koltuklara ve ayakta duran yolcular için bir düzene sahip olmalıdır.

2.1.2.2 Sınıf B Ayakta duran yolcuları taşımak için tasarımlanmamış araçlar. Bu sınıftaki bir araç, ayakta duran yolcular için düzene sahip değildir.

Yorumlar (16)

Merhabalar gümrükten 1 adet Toyota RAV4 ama niyetim var aracın direksiyonu sahada bunu sola alabilmek için maliyeti ne kadar olur acaba böyle bir imkan var mı yardımcı olursanız sevinirim.

Araç özelinde değerlendirmem gerekecek ofisimizi arayın

İyi günler fiyat doblo araba var bu kamyonet geçiyor bunun arka camlarını açtırdım ruhsata işlenecek buna fiyat ne gider acaba

İyi akşamlar ben Transporter 5+1 yarı camlivan bi araba alacam bunun arkasına üçlü koltuk takip cam acabilirmiyiz ve maliyeti ne olur

8+1 otomobil olur bu tadilat ile seri tadilat belgesi olan bir tadilatçı araştırın

merhaba 2005 modelfiat dukato 14 1 ticari münibüs okul taşıtı özel amaclı karavan yapmak istiyorum maliyeti nekadar olur 05322165110

Merhabalar aracınızın M1 kategorisi Motorlu karavana tadilatı mümkün iletişime geçeceğiz. İyi çalışmalar

merhaba 2005 modelfiat dukato 14 1 ticari münibüs okul taşıtı özel amaclı karavan yapmak istiyorum maliyeti nekadar olur

Ali İhsan Çorbacı

kamyonet kalmak şartı ile 5+1 olan engelli araç durumundan çıkartılıp
ön 1+1
arkaya 2 + 2 + 3 en arkac koltuk ilave edilerek 8+1 nasıl yaparız bize proje vs maliyeti ne olacak ?

Aracın tescil belgesini görmem gerekir.Aracın kamyonet olarak kalması için yük ağırlığının yolcu ağırlığından fazla olması ve yük bölümü ile yolcu bölümünün ayrı olması gerekir.Aracınızın 8+1 koltuklu hali ile bu şartları sağlayacağını sanmıyorum.

2008 doblo cargo aracima koltuk ve cam işletmek istiyorum konu hakkinda bilgi ve fiat alabilirmiyim

Merhaba;

Mercedes vito 111cdi aracımın arka camını açtırıp arkaya bir 3 lü koltuk koydurarak aracımın ruhsatta minibüs olarak geçmesini istiyorum.
Konu ile ilgili yardım rica ediyorum.

Merhabalar araçların kategori değişimi mümkün ancak yeni kategorisinin güncel yönetmeliklere göre tüm koşullarını sağlaması gerekir. Yazımızda M2 kategorisi ile ilgili koltuk sayısı ve ağırlık bilgileri mevcut. Araca montajı yapılacak koltuk ve emniyet kemerlerinin ilgili regülasyonlarda tip onay ve/veya test raporları gerekir iyi günler

Ben sıfır caravelle 8+1 almak istiyorum bunu 9+1e çevirebilirmiyiz mümkünmüdür fiyatı ne kadar olur hayırlı işler kolay gelsin

bilgen simsek akman

Merhaba bu tadilat münferit proje ile çözülemez test maliyetleri tek araç için çok fazla olur. Bu araç için tip onayı almış bir dizayncı ile çalışmanız daha ekonomik olur.

Merhabalar.. hocamm benim sorum şu olucak..ben 2006 model mazda rx8 olan aracımın motorunu değiştirmek istiyorm . Bir kac yerden bilgi alfm ama birde size sorayım istedim .. bu aracin motoru bilindigi uzere wankel 90-100 bunde biten bir motor .. 1.3 diye geciyor fakat gucu 231 hp .. simdi buda 2.0 moyorlardan da daha güclü oldugunu gosteriyor.. demek istdigim 1.6 motor bu araci yurutmez bile o yuzden k20 yani s2000 motoru swaplamak istiyorz o motorda 237 hp gucunde denk yani .. bu motoru ruhsata isletebilirmiyim ? Ustalar olur cunku hp olarak zaten denk ve wankeller sorunlu motor oldgundan sknyi yasamazsn diyorlar .. degerli bilglerinz icin simdiden teskkur ediyorm..

bir yorum bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp İletişim
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz ?