Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 3. Ada A Blok No:12 Başakşehir / İSTANBUL

araç proje, araç tadilat projesi :

        Araç  proje,  araçlarda tadilat olarak tarif edilen değişikliklerin tescili için yetkili teknik sorumlu tarafından hazırlanan ve TSE Araç  Proje Müdürlükleri tarafından onaylanan  AİTM Münferit Araç Tadilat Uygunluk Belgesinin piyasada sıkça kullanılan tabiridir.

      Araçlarda izin verilen tadilatlar AİTM Ek 4 madde 4 te tanımlanmıştır. Burada belirtilen tadilatlar dışındaki uygulamalar diğer tadilatlar kapsamına girmektedir  ve mevzuata uygunluğu yetkili teknik sorumlu tarafından değerlendirilmelidir.

FİRMAMIZ AİTM EK IV MADDE 4 TE TANIMLI İZİN VERİLEN TADİLATLAR KAPSAMINDA ARAÇ PROJELENDİRME FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

İZİN VERİLEN TADİLATLAR

Motor değişikliği veya tadilatı 

Orijinal tipte motor değişimi(Montaj Kapsamındadır)

 Benzinli motorun benzinli motor ile değişikliği

 Benzinli motorun dizel motor ile değişikliği 

Dizel motorun benzinli motor ile değişikliği 

Dizel motorun dizel motor ile değişikliği 

Şasi tadilatı Kapsamındaki Araç Tadilat Projeleri

 Araç şasi numarasının bulunduğu kısmın değiştirilmesi 

Çekiciden kamyona dönüşüm araç projesi 

Hasta nakil aracı tadilatı araç projesi 

Hükümlü taşımaya mahsus cezaevi aracı tadilatı araç projesi

 Kamyonet veya kamyonların yarı römork çekiciye dönüşümü araç projesi 

Komple şasi gövdesini değiştirilmesi araç projesi 

M kategorisi aracın N kategorisi bir araca dönüştürülmesi araç projesi

 M2-M3 kategorisinde sınıf değişikliği araç projesi

 N KATEGORİ BB GÖVDE KODLU ARACIN N KATEGORİ BA GÖVDE KODLU ARACA TADİLATI 

(Panelvan açma) araç projesi 

N kategorisi aracın M kategorsi araca dönüşümü araç projesi 

N veya M1 kategorilerden M2-M3 kategorisine dönüşüm araç projesi

 Özel amaçlı araçlar (Cankurtaran) için araç projesi 

Özel amaçlı cenaze araçları araç projesi 

Özel amaçlı Motorlu karavan araç projesi 

Özel amaçlı Römork karavanları araç projesi 

Özel amaçlı araçlar Tekerlekli sandalye ile binilebilen araçlar için araç projesi

 Özel amaçlı araçlar (Zırhlı araçlar)

 Şasi uzatılması veya kısaltılması 

Üstyapı tadilatı 

Açık kasalı araca tadilat 

Alçak tabanlı römork 

Beton mikseri (Transmikser) aracına tadilat 

Beton pompası aracı tadilat

 Cam taşıyıcı tadilatı

 Canlı hayvan taşıyıcı 

Çöp toplama aracı 

Damper Kasalı araca tadilat

 Değiştirilebilir üst yapılı araca tadilat 

Havada çalışma platformlu araç 

İç sıcaklığı korumak için donanıma sahip olmayan ve yalıtımlı duvarlardan oluşan şartlandırılmış gövde(Yalıtımlı araç) 

İç sıcaklığı korumak için donanıma sahip ve yalıtımlı duvarlardan oluşan şartlandırılmış gövde (Frigorifik Araç Tadilatı)

 İtfaiye aracı

 Kancalı kaldırıcı 

Kapalı Kasa araca tadilat

 Kazıcı vinçli araç tadilatı 

Kompresör 

Konteyner taşıyıcı 

Kurtarma aracı

 Merdiven araç 

Oto taşıyıcı 

Perdeli/Brandalı Planör taşıyıcı

 Platform 

Tanker Tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan tanker 

Tekne taşıyıcı Teşhir veya perakende satış amaçları için araçlar

 Tomruk taşıyıcı 

Vinç kamyon (Ek II’nin, Kısım A’sında tanımlandığı gibi bir seyyar vinç dışında)

 Yol süpürme aracı, temizleyici ve kanal temizleyici 

Dingil, Dingil Kaldırma Tertibatı İlavesi,

 Dingil Çıkartılması veya Dingil Değiştirilmesi 

Çok dingilli araçtan dingli çıkartılması 

Dingil değişikliği 

Dingil kaldırma mekanizması takılması

 N3 kategorisi araçlara üçüncü dingil ilavesi 

ADR Tadilatı Aktarma organları tadilatı

 Düz vites kutusunun otomatik vites kutusu ile değişikliği 

Otomatik vites kutusunun düz vites kutusu ile değişikliği

Tahrikli dingil sayısının değişmesi tadilatı

 Vites kutusu hız kademesi değişikliği 

Kabin ve karoseri tadilatı

 M ve N kategorisi araçlara karoseri ve kabin tadilatı 

M1 kategorisi araçlarda görünüm değişikliği yapılması

 Direksiyon sistemleri tadilatı Direksiyon simit çapının değiştirilmesi 

Direksiyonun sağdan sola alınması 

Hidrolik direksiyonun mekanik direksiyon ile değişikliği 

Mekanik direksiyonun hidrolik direksiyon ile değişikliği 

Koltuk çıkartılması veya ilavesi M1 kategori araca koltuk ilave edilmesi 

M1 kategori araçtan koltuk sökülmesi 

M2/M3 kategori araca koltuk ilave edilmesi 

M2/M3 kategori araçtan koltuk sökülmesi

N kategori araca koltuk ilave edilmesi

 N kategori araçtan koltuk sökülmesi

 Otobüsten minibüse dönüşüm koltuk sökümü tadilatı araç projesi (koltuk sökümü) 

Tarım ve Orman Traktörlerindeki Tadilatlar Kazma, yükleme, kanal açma vb. ekipman ilavesi 

Klima sistemleri tadilatı 

Klima ilave edilmesi 

Klima sökülmesi Fren sistemi tadilatı 

Elektrik sistemi tadilatı

 Engelliler için araç tadilatı 

Engelli tertibatı montajı veya sökümü (Montaj Kapsamındadır)

 Araçların M1 kategori (SH gövde tipi) araca dönüşümü araç projesi 

M2/M3 kategori araçların engelliler için ulaşılabilir araca dönüşümü araç projesi 

Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı 

Araca sürücü kursu teçhizatı ilave edilmesi araç projesi 

Araçtan sürücü kursu teçhizatı sökülmesi araç projesi 

Okul servis aracı dönüşüm ve söküm tadilatları 

Okul servis aracına dönüşüm araç projesi 

Okul servis araçlarının okul taşıtından çıkarılması 

Ön (Bull-Bar) koruma sistemleri

 Yakıt Sistemi Tadilatı 

Araçtan CNG sistemi sökülmesi 

Araçtan LNG sistemi sökülmesi

 Araçtan LPG sistemi sökülmesi 

Motorlu Araçların Sadece Elektrikli Araca, Hibrit Elektrikli ve Hibrit Motorlu Araca Tadilatı 

Bireysel sesli ve görüntülü yayınlar için araçlarda sonradan yapılacak tadilat 

Sürücü güvenlik kabini için araçlarda sonradan yapılacak tadilat

 Yangın algılama ve alarm sistemi tadilatı 

Hasta Nakil Aracı Tadilatı İki Tekerlekli 

Motosikletlere Taşıma Kutusu 

Montajı Tutuklu ve Hükümlü Taşımaya Mahsus Cezaevi Araçları Tadilatı

Süspansiyon sistemi tadilatları 

 

BİNEK ARAÇLARIN KATEGORİLERİ AİTM EK-1 1.2- M Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli, motorlu yolcu tasıma amaçlı araçlardır. 

1.2.1- M1 kategorisi araçlar: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlardır. 

1.2.2- M2 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşmayan, motorlu araçlardır.

 1.2.3- M3 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşan, motorlu araçlardır.

M1 KATEGORİSİ M2 KATEGORİSİ M3 KATEGORİSİ

KOLTUK SAYISI ≤8

araç 1

KOLTUK SAYISI>8             AZAMİ YÜKLÜ KÜTLE ≤5 TON

araç 2

KOLTUK SAYISI>8              AZAMİ YÜKLÜ KÜTLE >5 TON

araç3

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 12.07.2013 tarihli 6495 sayılı yasa ile değiştirilmiş haline göre binek araç tanımları:

 Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

 Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. 

Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.

 Okul taşıtı : Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında kullanılan taşıttır. Personel servis aracı: (Ek: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçların kendi personelini veya yolcusunu taşıma işi bu tanımın kapsamına girmez.

 Umum servis aracı: (Ek: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte Değerlendirilmesidir. 

Kamp taşıtı: (Ek: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Yük taşımasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

 M2 ve M3 kategorisi araçların özel hükümleri için düzenlenmiş olan 2001/85/AT tip onayı yönetmeliğinin Ek-1 ine göre 

Madde 2.1.1 Sürücüye ilave olarak 22 yolcu kapasitesini aşan araçlar için üç sınıf araç vardır: 

2.1.1.1 Sınıf I Yolcunun sık sık yapacağı harekete imkan sağlamak üzere ayakta duran yolcular için alanları bulunan araçlar.

 2.1.1.2 Sınıf II Prensip olarak, oturan yolcuları taşımak için imal edilmiş ve ikili çift sıralı koltuklar için ayrılan alanı geçmeyen, geçit koridorunda ve/veya ayakta durma alanında ayakta duran yolcuların taşınmasına imkân sağlamak üzere tasarımlanmış araçlar.

 2.1.1.3 Sınıf III Sadece oturan yolcuları taşımak için imal edilmiş araçlar. Bir aracın birden fazla sınıfa ait olduğu düşünülebilir. Böyle bir durumda araç, karşılık gelen her bir sınıf için onaylanabilir. 

Madde 2.1.2 Sürücüye ilave olarak 22 yolcu kapasitesini aşmayan araçlar için iki sınıf araç vardır: 

2.1.2.1 Sınıf A Ayakta duran yolcuları taşımak için tasarımlanmış araçlar. Bu sınıftaki bir araç, koltuklara ve ayakta duran yolcular için bir düzene sahip olmalıdır. 

2.1.2.2 Sınıf B Ayakta duran yolcuları taşımak için tasarımlanmamış araçlar. Bu sınıftaki bir araç, ayakta duran yolcular için düzene sahip değildir.

Yorumlar (22)

Ruhsatında 12 koltuk ve Yolcu Nakli – Hususi olan Mitsubishi L300 marka ve model aracımı otomobile çevirmem mümkün mü?

Dönüştüğü kategorinin tüm şartları aranır astarı yüzünü geçer maalesef

merhaba aracım creysler voyager 1+1 kamyonet geçiyor arkaya 3+1 daha (4koltuk ilave etmek istiyorum toplam 5+1 olacak)bunun için işlem yapılabilirmi toplam maliyeti ne olur. mevcut koltukları var yanlızca proje ve ruhsata işlenecek. iletişim : 5336226575 kısmet azapoğlu

Maalesef yapamayız

Merhabalar gümrükten 1 adet Toyota RAV4 ama niyetim var aracın direksiyonu sahada bunu sola alabilmek için maliyeti ne kadar olur acaba böyle bir imkan var mı yardımcı olursanız sevinirim.

Araç özelinde değerlendirmem gerekecek ofisimizi arayın

İyi günler fiyat doblo araba var bu kamyonet geçiyor bunun arka camlarını açtırdım ruhsata işlenecek buna fiyat ne gider acaba

İyi akşamlar ben Transporter 5+1 yarı camlivan bi araba alacam bunun arkasına üçlü koltuk takip cam acabilirmiyiz ve maliyeti ne olur

8+1 otomobil olur bu tadilat ile seri tadilat belgesi olan bir tadilatçı araştırın

2006 gazelle panelvan araç hazır çıkma kayar kasa montaj için (çekme belgeli) tadilat projesi fiyat nedir

Merhaba ofisimizi arayın yardımcı olalım

merhaba 2005 modelfiat dukato 14 1 ticari münibüs okul taşıtı özel amaclı karavan yapmak istiyorum maliyeti nekadar olur 05322165110

Merhabalar aracınızın M1 kategorisi Motorlu karavana tadilatı mümkün iletişime geçeceğiz. İyi çalışmalar

merhaba 2005 modelfiat dukato 14 1 ticari münibüs okul taşıtı özel amaclı karavan yapmak istiyorum maliyeti nekadar olur

Ali İhsan Çorbacı

kamyonet kalmak şartı ile 5+1 olan engelli araç durumundan çıkartılıp
ön 1+1
arkaya 2 + 2 + 3 en arkac koltuk ilave edilerek 8+1 nasıl yaparız bize proje vs maliyeti ne olacak ?

Aracın tescil belgesini görmem gerekir.Aracın kamyonet olarak kalması için yük ağırlığının yolcu ağırlığından fazla olması ve yük bölümü ile yolcu bölümünün ayrı olması gerekir.Aracınızın 8+1 koltuklu hali ile bu şartları sağlayacağını sanmıyorum.

2008 doblo cargo aracima koltuk ve cam işletmek istiyorum konu hakkinda bilgi ve fiat alabilirmiyim

Merhaba;

Mercedes vito 111cdi aracımın arka camını açtırıp arkaya bir 3 lü koltuk koydurarak aracımın ruhsatta minibüs olarak geçmesini istiyorum.
Konu ile ilgili yardım rica ediyorum.

Merhabalar araçların kategori değişimi mümkün ancak yeni kategorisinin güncel yönetmeliklere göre tüm koşullarını sağlaması gerekir. Yazımızda M2 kategorisi ile ilgili koltuk sayısı ve ağırlık bilgileri mevcut. Araca montajı yapılacak koltuk ve emniyet kemerlerinin ilgili regülasyonlarda tip onay ve/veya test raporları gerekir iyi günler

Ben sıfır caravelle 8+1 almak istiyorum bunu 9+1e çevirebilirmiyiz mümkünmüdür fiyatı ne kadar olur hayırlı işler kolay gelsin

Merhaba bu tadilat münferit proje ile çözülemez test maliyetleri tek araç için çok fazla olur. Bu araç için tip onayı almış bir dizayncı ile çalışmanız daha ekonomik olur.

Merhabalar.. hocamm benim sorum şu olucak..ben 2006 model mazda rx8 olan aracımın motorunu değiştirmek istiyorm . Bir kac yerden bilgi alfm ama birde size sorayım istedim .. bu aracin motoru bilindigi uzere wankel 90-100 bunde biten bir motor .. 1.3 diye geciyor fakat gucu 231 hp .. simdi buda 2.0 moyorlardan da daha güclü oldugunu gosteriyor.. demek istdigim 1.6 motor bu araci yurutmez bile o yuzden k20 yani s2000 motoru swaplamak istiyorz o motorda 237 hp gucunde denk yani .. bu motoru ruhsata isletebilirmiyim ? Ustalar olur cunku hp olarak zaten denk ve wankeller sorunlu motor oldgundan sknyi yasamazsn diyorlar .. degerli bilglerinz icin simdiden teskkur ediyorm..

Metin Mert için yorum yapın Cevabı iptal et

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hemen Ara 
WhatsApp İletişim
1
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz ?