Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 3. Ada A Blok No:12 Başakşehir / İSTANBUL

Damper Kasa Araç Tadilat Projesi

Damper kasa araç tadilat projeleride

Araç tadilat firmasının TSE’den 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak verilmiş Teknik Dosya Uygunluk yazısına sahip olması gerekmektedir.

Damper Kasa Araç projesinde ayrıca ECE-R 89 regülasyonu –Ek 5 uygunluk aranmaktadır buna göre;

(a)Damper tam olarak indirilmediğinde, aracın seyir hızını 10 km/saatten fazla olmayacak şekilde sınırlayan ve araç 10 km/saat hızın üzerinde seyrederken damperin açılmasını engelleyecek tertibat bulundurulur.
(b)Araç yürür vaziyetteyken damper açıksa veya açılırsa, araçlarda sürücüyü ikaz etmek için sesli uyarı veren ve sürücünün direkt görüş alanı içerisinde bulunan görsel ikaz sistemleri bulunur. Görsel ikaz için ISO 2575 standardında yer alan E.01, E.02, I.17 veya I.18 olarak tanımlanan sembollerden birinin bulunması yeterlidir.
(c)PTO (Yardımcı güç çıkışı) devreye alındıktan sonra elle yapılan ilave bir işlem ile damper kaldırılır veya elle yapılan bir işlemin ardından, PTO’nun devreye alınması için el ile ilave bir işlem yapılarak damper kaldırılır. Ayrıca, damperi aracın şasesine kilitleyen bir emniyet kilidi tertibatı bulundurulur. Emniyet kilidinin açılması PTO’nun açık olması şartına, kapatılması ise damperin kapalı olması şartına bağlıdır.

Yeni imal edilecek tam ve tamamlanmamış araçlardan sonraki aşamalarda damper üst yapısı monte edilecek olanlarda madde (1)’in tamamı uygulanır.

(2)    Tamamlanmış araç olarak tescil edilmiş, ancak ilk defa damper üst yapısı monte edilerek tadilat yapılan araçlarda veya ilk defa damperli yarı römork çekmek üzere tadil edilecek tam araçlarda, birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri uygulanır.

(3)    Mevcut damperli araçlarda birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri uygulanır.

(4)     (2) ve (3) numaralı notlarda belirtilen araçlarda ve N1 kategori araçlarda birinci fıkranın (a) bendi uygulanmaz.

WhatsApp İletişim
1
Merhaba
Nasıl yardımcı olabiliriz ?
Hemen Ara