page contents

ANA SAYFA

Firmamız;

 • AİTM (ARAÇ İMAL TADİL VE MONTAJ YÖNETMELİĞİ)
 • MARTOY (MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ)
 • MOTOY (İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ)
 • TORTOY ( TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ TİP
  ONAYI YÖNETMELİĞİ)

Yönetmelikleri kapsamında

 • Münferit Araç Tadilat Projelerinin hazırlanması ve Münferit Araç Uygunluk Belgesi(Tadilat,İmalat, İthalat, Karayolu Uygunluk)
  düzenlenmesi
 • Seri Tadilat/İmalat Tip Onay Belgelerinin Hazırlanması ve Seri Tadilat/İmalat Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesi
 • Teknik Dosya Uygunluk Yazısı Alınması

hizmetlerini vermektedir.