page contents

Araç Tip Onayı

ADR ve Tip Onay Hizmetleri Firmamız tarafından araç tip onayı danışmanlık  hizmetleri 2007/46 yönetmeliği doğrultusunda verilmektedir.     MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TĠP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2007/46/AT): Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından...

Devamı