page contents

İşyeri Ruhsat (Makina Yerleşim) Projesi

Gayri Sıhhi müesseselerin çalışma ruhsatlarının alınabilmesi için ruhsat yönetmeliği doğrultusunda iş yerlerinden 3  takım işyeri ruhsat ( makina, elektrik yerleşim) projesi istenilmektedir İş yeri ruhsat projeleri SMM yetki belgeli mühendislerimiz tarafından onaylı olarak hazırlanmaktadır 05334696408   Hazırlayıp onaylatmış...

Devamı